Hva er One Ocean Week?

En møteplass for debatt, erfaringsutveksling og opplevelser knyttet til en bærekraftig utnyttelse av havet.

Gjennom konferanser, møter, aktiviteter og kultur skal ulike aktører sette søkelys på å skape havet vi trenger for fremtiden vi ønsker oss. Den første utgaven av One Ocean Week ble arrangert 15.-21. april 2023.

One Ocean Week er et årlig arrangement som skal skape oppmerksomhet, og dele kunnskap, om den viktige rollen havet har for bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv. Uken er en del av FNs havtiår, som en av aktivitetene verden rundt som skal bidra til å bedre situasjonen i havet frem mot 2030. 

Arrangementet er åpent for alle som er interessert i å bevare og bruke havet, sjøene og de marine ressursene på en bærekraftig måte. Du kan allerede nå merke deg datoene for One Ocean Week frem til 2030:

2023: 15.-21. april 
2024: 13.-19. april
2025: 05.-11. april
2026: 11.-17. april
2027: 17.-23. april 
2028: 22.-28. april
2029: 14.-20. april
2030: 6.-12. april

Arrangementet er et samarbeid mellom One Ocean Havbyen Bergen og partnere, med støtte fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. 

One Ocean Havbyen Bergen er aktører med fokus på bærekraftig verdiskapning knyttet til havet. Et verdensledende inititativ som skal fremme økt samhandling, attraktivitet, bærekraftig vekst og kompetanse i havnæringene med Bergen som sentral drivkraft. 

Velkommen til Bergen og One Ocean Week!
 

Logo til FNs havtiår
This publication is endorsed by the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development as a Decade Activity. Use of the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development logo by a non-UN entity does not imply the endorsement of the United Nations of such entity, its products or services, or of its planned activities. For more information please access:https://forum.oceandecade.org/page/disclaimer