One Ocean Week er en del av FNs havtiår

Havuken, One Ocean Week, i Bergen er nå en av aktivitetene verden rundt som skal bidra til å bedre situasjonen i havet frem mot 2030.

Bildet viser et skilt med logo og tekst "the science we need for the ocean we want"

I 2021 startet FN og UNESCO tiåret for havforskning 2021-2030 – en tiårsplan for å styrke internasjonalt samarbeid om forskning og innovasjon for å bedre situasjonen i  havet. Nå er One Ocean Week i Bergen blitt anerkjent som en del av havtiåret (UN Ocean Decade).

Global synlighet

Havtiåret samler aktører over hele verden som har dokumentert at de jobber for et mer bærekraftig hav. Statusen innebærer blant annet at informasjon om One Ocean Week vil bli tilgjengelig på Unesco sine offisielle sider for havtiåret www.oceandecade.org og markedsført i deres kanaler.

Dette blir dermed et steg i riktig retning for å nå havukens ambisjon om å bli et årlig internasjonalt møtepunkt for havet.

- Et rent og friskt verdenshav er en av de viktigste forutsetningene for å nå klimamålene. Bergen er verdensledende innen havnæring og havforskning. Det er det beste utgangspunktet en kan ha for å jobbe med FNs bærekraftsmål. One Ocean Week er rigget for å bli møteplassen vi trenger for det havet vi ønsker oss. Samarbeid for å nå målene er avgjørende. Det er i Bergen det skjer! sier byrådsleder Christine Meyer.

Oversiktsbilde hjemkomsten til Statsraad Lehmkuhl april 2023
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

- Lykkes Vestland, lykkes Norge

Også fylkesordfører og leder av styringsgruppen i One Ocean Havbyen Bergen, Jon Askeland, er tydelig på at Vestlandet har en avgjørende rolle i en bærekraftig forvaltning av havet.

- Vestlandet har alle forutsetninger for å lykkes. Et bærekraftig kystsamfunn kan fortsette å skape fremtidens arbeidsplasser i det grønne skiftet. Alle 43 kommuner i vår region har en tilknytning til kyst, fjord, hav og vann. Havet kommer til å spille en avgjørende rolle globalt, nasjonalt og regionalt. Havet trenger kunnskapsbasert forvaltning. Det handler om å skape løsninger for fremtidens hovedkilde til hele spekteret fra mat til energi. Hvis ikke vi skal gjøre det, hvem da? Lykkes Vestland, lykkes Norge, sier fylkesordfører Jon Askeland.

- One Ocean Expedition er allerede en anerkjent del av FNs havtiår, nå har One Ocean Week fått samme status, sier kommunikasjonsansvarlig Ole Reinert Berg-Olsen.- Dette viser at Bergen, Vestlandet og havnasjonen Norge er på rett kurs, sier prosjektleder i One Ocean Havbyen Bergen, Vidar Aarhus.

Dette er One Ocean Week

One Ocean Week er et samarbeid mellom One Ocean Havbyen Bergen og partnere, med støtte fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. Havuken ble arrangert for første gang i 2023, hvor det i løpet av syv dager ble det avholdt 150 arrangement, møter og kulturaktiviteter.

Datoene for neste års One Ocean Week er 13.-19. april 2024. Les mer om planene for 2024 her.

Havuken er et årlig arrangement og datoene er allerede satt for hvert år frem til og med 2030:

2023: 15.-21. april 
2024: 13.-19. april
2025: 05.-11. april
2026: 11.-17. april
2027: 17.-23. april 
2028: 22.-28. april
2029: 14.-20. april
2030: 6.-12. april

Bildet viser logoen til FN sitt havtiår
This publication is endorsed by the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development as a Decade Activity. Use of the United Nations Decade of Ocean Science for Sustainable Development logo by a non-UN entity does not imply the endorsement of the United Nations of such entity, its products or services, or of its planned activities. For more information please access:https://forum.oceandecade.org/page/disclaimer