Vil løfte frem unge stemmer fra hele verden under One Ocean Week

Bergen kommune inviterer unge i alderen 18-28 år fra hele verden til One Ocean Week. Inspirert av det internasjonale Havpanelet er målet å løfte frem unges stemmer og utfordre beslutningstakere.

F.v.: Mona Koster Johannesen, Lena Øverland, Ylva Røyrvik og Thomas Bryde jobber med å opprette De unges havpanel.
F.v.: Mona Koster Johannesen, Lena Øverland, Ylva Røyrvik og Thomas Bryde jobber med å opprette De unges havpanel.
Bilde: One Ocean Havbyen Bergen

I mars gikk det ut invitasjoner til ambassader, partnere og andre nettverk der Bergen kommune ba om forslag til kandidater til One Ocean Youth Panel (De unges havpanel). Panelet blir etablert og lansert under årets utgave av One Ocean Week. Hensikten er å løfte frem de unges stemmer, tanker, idéer og forslag. 

Deltar på internasjonalt toppmøte
Målet er at De unges havpanel blir hørt av beslutningstakere innen det offentlige, næringsliv, forskning og utdanning under det internasjonale toppmøtet One Ocean Summit i Håkonshallen 15. april. De unge vil på forhånd jobbe sammen i arbeidsgrupper for å finne løsninger på utfordringene knyttet til havet, listet opp som en del av FNs havforskningstiår.

Panelet skal fungere som en plattform for unge som ønsker å bidra, samarbeide og jobbe med problemstillingene på tvers av landegrensene frem mot 2030. 

Illustrasjon hav, øye
Bilde: Istockphoto.com

Møt De unges havpanel på Skolten
De unges havpanel skal besøke ulike aktører, næringsliv og delta på aktiviteter gjennom havuken.

På Skolten onsdag 17. april klokken 17.00-19.00 får du anledning til å møte dem. Da inviterer Bergen kommune til verdidebatt der målet er å synliggjøre hvor de unge er enige eller uenige med dagens beslutningstakere. 

- Vi må tørre å ta de vanskelige debattene, og ha respekt for at vi har ulike utgangspunkt, sier Mona Koster Johannesen, som er rådgiver i prosjektet under Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett i Bergen kommune. 

Hun jobber sammen med kollega Thomas Bryde og praksisstudenter fra Universitetet i Bergen med å opprette De unges havpanel. Idéen kom opp under ett av arbeidsgruppemøtene der One Ocean Week planlegges.

- Hvilke verdisyn driver oss frem til et verdenssamfunn som lever i tråd med, og ikke på tvers av, planetens tåleevne? Dette ønsker vi å belyse og ha mer dialog rundt, slik at vi lykkes med reell bærekraftig omstilling, sier Koster Johannesen.

- Tenk hvis vi får til et panel som får reell påvirkningskraft. Et panel som kan bidra til å skape en dialog der de unges perspektiv kan bli løftet inn i samtaler, før beslutninger tas. Det er tross alt deres fremtid, sier Bryde.

- Vi ønsker å gi de unge tid og plass, legger han til. 

Studenter i praksis
Praksisstudentene Ylva Røyrvik (21) og Lena Øverland (20) jobber også med prosjektet.

Ylva studerer sammenlignende politikk og Lena politikk og forvaltning ved Universitetet i Bergen på andre året. Nå har de sitt praksisopphold i Bergen kommune.

- Det er verdifullt å ha de unges perspektiver med allerede i planleggingen av panelet for å bidra til et best mulig resultat. Å jobbe sammen på prosjektet er svært givende og lærerikt, sier Røyrvik.  

- Målet med De unges havpanel er å se ting fra et yngre perspektiv, speile vår aldersgruppe og ståsted opp mot en eldre generasjon. Håpet er å bli hørt og regnet med i årene som kommer. Vår generasjon fortjener å bli lyttet til, sier Øverland.