Sjøforsvaret med langsiktig plan for One Ocean Week

Sjøforsvaret planlegger langsiktig deltakelse på One Ocean Week for å rekruttere til de maritime miljøene og næringen.

- Vi opplevde veldig mye besøkende og stor interesse for aktivitetene våre. Vi planlegger å bruke One Ocean Week som en arena for å promotere, profilere og rekruttere til den maritime næringen, sier kommandørkaptein Christian Oseberg til One Ocean Week.

Se intervju med kommandørkaptein Christian Oseberg under: