Havnæringene er helt sentrale for en bærekraftig utvikling

Mange av de største aktørene innen dette feltet internasjonalt, enten det er shipping, sjømat eller energi, er basert i Bergen og på Vestlandet.

Daglig leder i Raftostiftelsen, Jostein Hole Kobbeltvedt, mener byen og regionen er det beste utgangspunktet man kan ha hvis man ønsker en internasjonal karriere knyttet opp mot bærekraftig utvikling. Under One Ocean Week vil Raftostiftelsen sette fokus på menneskerettigheter i havnæringene. 

Se mer her: