Bergen kan bli verdens havhovedstad

‍Med sin maritime og marine historie, samt det unike kunnskapsmiljøer, har Vestlandet og Bergen alle muligheter til å ta en global lederposisjon innen bærekraftig havøkonomi.

Bildet viser Johan Oddvar Odfjell og teksten Sustainable Ocean Solutions
Bilde: Hans Jørgen Bruun

Men da må kapital og kunnskap spille på lag i mye større grad enn i dag.  

- Det er på høy tid å satse offensivt, bygge sterke partnerskap og sikre havet for kommende generasjoner, sier han Det mener investor Johan Odvar Odfjell i Farvatn.

Toppet laget i Bergen
Både Frescohallen, Kulturhuset, Vision of the Fjords og Biologen Hotell på Herdla ble benyttet til seminarer, workshops, utflukter og samlinger under konferansen. Farvatn hadde virkelig toppet laget i Bergen under SOS Ocean Summit.

Den verdensberømte marinbiologen og oppdager Sylvia Earle holdt foredrag om hvor sterkt vi har påvirket havområdene negativt, bare i hennes levetid. WWF, Espen Barth Eide, Penelope Lea, Grieg, Ferd og Prince Albert II Foundation deltok også på den fire dager lange konferansen.

SOS Ocean Summit hadde tre hovedtemaer:

  •  Vitenskap og teknologi: Transformasjon til netto null karbonutslipp. Hva er den nåværende tilstanden til havet, og hvilke handlinger kreves nå?
  • Politisk rammeverk: Hva er de nye spillereglene? Hvordan kan vi gå videre med et nasjonalt og globalt politisk rammeverk?
  • Kapital: Hvordan kan gründere, forskningsinstitusjoner og investorer bruke innovasjoner til å utvikle og implementere løsninger? Hvordan kan vi bygge bro mellom forskning og nødvendig kapital?

Ett av målene med konferansen var å knytte havmiljøene i Nord-Amerika sammen med kunnskapsmiljøet i Bergen. Det ble en suksess.

– Vi hadde deltakere fra California og Silicon Valley, fra Canada, New York og Boston. Her skapte vi bevissthet rundt nødvendig kompetanse for oppstartselskaper, hadde investor-pitcher og la løsninger på bordet for å redusere karbonavtrykket og hvordan vi kan skape nye fremtidsrettede jobber, forklarer Johan Odvar.

Hva står på spill?
Situasjonen for verdenshavene er alvorlig. Ifølge FN er mer enn tre milliarder mennesker direkte avhengig av havet for sin overlevelse. En tredel av alle fiskebestander er overfisket. Antall døde soner i havet, hvor det ikke er nok oksygen til at planter og dyr kan overleve, har økt drastisk på ti år.

Klimautslippene må kuttes kraftig for å bremse den globale oppvarmingen.

– Det må gjøres mye hvis havet ikke skal ødelegges. Ansvaret ligger på oss alle, sier Johan Odvar, som vil bruke et av de kraftigste våpnene vi har mot miljøødeleggelsene. Det handler om kunnskap og kapital:

– Vi må lage miljøer der innovasjon blir møtt av risikovillig kapital. Vi må også ha de rette folkene med kunnskap om å skalere prototyper til industrielle løsninger. Da har vi bygget en sterk motor for innovasjon. Det kan vi få til i Bergen.

Bergen må gripe muligheten – nå
Som vestlending og investor vet Johan Odvar noe om hva som må til for at Bergen skal realisere sitt potensial som en verdensledende havhovedstad. Ifølge ham står vi overfor et mulighetsvindu:

– Verden trenger mer mat og energi samtidig som all maritim virksomhet må bli utslippsfri. Ingen er bedre posisjonert enn Norge til å utvikle og skalere opp bærekraftige løsninger, sier han og slår fast:

– Det krever at akademia, næringslivet og myndigheter jobber langt tettere sammen enn i dag. Foreløpig har vi bare skrapet i overflaten av hva Bergen og Norge kan få til som havby og havnasjon, sier Odfjell.