16. april: Arkiva fortel om fiskeri- og sjøfartshistoria i Vestland

Sildefiskere på 1940-talet
Sildefiskarar på 1940-talet
Bilde: Ukjent

Dato: 16. april
Tid: kl. 12.00-16.00
Sted: Dramshusens Skur, Bryggen
 
Heilt sidan steinalderen har havet og fisket vore ein viktig næringsveg for menneska på Vestlandet. Då hanseatane etablerte seg i Bergen på 1200-talet gjorde dei byen til eit viktig knutepunkt for den internasjonale handelen med fisk. Funn av olje i Nordsjøen gjorde at mange industriverksemder vart etablerte på kysten av Vestlandet. Kva kan dei historiske dokumenta i arkiva fortelja om fiskeri- og sjøfartshistoria i Vestland?

Fylkesarkivet i Vestland, Bergen byarkiv og Interkommunalt arkiv i Hordaland viser fram ulike kjelder og korleis du kan lære meir om arkiva våre. Velkommen til en prat i Dramshusens Skur.

Les meir om Fylkesarkivet i Vestland her

Les meir om Bergen byarkiv her

Les meir om Interkommunalt arkiv i Hordaland her

Se hele programmet for familiedagen her.