17.-23. april: Berekraftsveko i fjero

Bildet viser logoen til Berekraftsveko, barn i fjera og naust
Bilde: Alex Coppo

Dato: 17.-23. april 
Tid: sjå program 
Sted: Kystmuseet i Øygarden Museumvegen 9, 5357 Rong

Kystmuseet i Øygarden er ein del av Museum Vest, og arrangerer Berekraftsveko i fjero under havuken i Bergen. Museet har fokus på kulturhistorie og berekraftig utnytting av ressursar ved havet gjennom 11000 år fram og inn i framtida.

Program
Mandag 17. april

 • Kl. 11.00: Opning av Berekaftsveka v/ Tjeldstø barneskule/ordførar
 • Kl. 11.00-15.00: Open kafe med vising av filmar med berekraftsfokus
 • Kl. 11.00 og kl. 13.00: Omvising i utstilling med særskilt fokus på berekraft
 • Kl. 11.30-13.00: Undervisningsopplegg knytt til berekraftig hav og plastplukking i fjero
Bildet viser logoen til Berekraftsveko
Bilde: Kystmuseet i Øygarden

Tirsdag 18. april

 • Kl. 09.00-12.00: Besøk av St. Paul med tur til visningsanlegg og museum
 • Kl. 13.00-15.00: Besøk av NCE Seafood og portugisisk tv-team
 • Heile dagen: Berekrafts-POPLAR (ute-quiz)
 • Heile dagen: Plastplukke-tønno
  Ein konkuranse der ei tønne skal fyllast med innsamla plast frå fjero. Barna kan skrive namn og tlf.nr. på, så plukker vi ut ein vinnar siste dagen.

Onsdag 19. april

 • Kl. 09.00-12.00: Besøk av Knappskog barneskule med tur til visningssenteret og Fiskeforsk-skule
 • Heile dagen: Berekrafts-POPLAR (ute-quiz)
 • Heile dagen: Plastplukke-tønno
  Ein konkuranse der ei tønne skal fyllast med innsamla plast frå fjero. Barna kan skrive namn og tlf.nr. på, så plukker vi ut ein vinnar siste dagen.

Torsdag 20. april

 • Kl. 10.00-14.00: Open kafe med vising av filmar/streaming med berekraftsfokus
 • Kl. 11.00 og kl. 13.00: Omvising i utstilling med særskilt fokus på berekraft
 • Heile dagen: Berekrafts-POPLAR (ute-quiz)
 • Heile dagen: Plastplukke-tønno
  Ein konkuranse der ei tønne skal fyllast med innsamla plast frå fjero. Barna kan skrive namn og tlf.nr. på, så plukker vi ut ein vinnar siste dagen.

Fredag 21. april

 • Heile dagen: Berekrafts-POPLAR (ute-quiz)
 • Heile dagen: Plastplukke-tønno
  Ein konkuranse der ei tønne skal fyllast med innsamla plast frå fjero. Barna kan skrive namn og tlf.nr. på, så plukker vi ut ein vinnar siste dagen.

Lørdag 22. april

 • Heile dagen: Berekrafts-POPLAR (ute-quiz)
 • Heile dagen: Plastplukke-tønno
  Ein konkuranse der ei tønne skal fyllast med innsamla plast frå fjero. Barna kan skrive namn og tlf.nr. på, så plukker vi ut ein vinnar siste dagen.
   

Søndag 23. april: Den store gjenbruksdagen 

 • Kl. 12.00-17.00: Opning av den store klesbyttedagen og TangLoppemarknad. Her kan dei som vil selgja loppar melda seg til oss på museet for å reservera seg plass.
 • Kl. 13.00-15.00: GjenbruksLAB - Treng du fiksa glidelåsen? Treng du sy knappen på? Bøte labbane dine? Fikse turtøyet ditt etc? Denne dagen kjem det flinke folk til Fiksekroken på Kystmuseet som kan fikse for deg, og også lære bort korleis gjere det sjølv. 
 • Kl. 12.00-17.00: Open kafe med vising av filmar/streaming med berekraftsfokus
 • Kl. 15.00-16.00: Berekrafts-drøs i fjero - Kvikke innlegg om klima og berekraft i 11000 år
 • Kl. 17.00: Opning av Kunstutstillinga – Berekraftig kystkvinne ved kunstnar Marlen Kleppevik
 • Heile dagen: Berekrafts-POPLAR (ute-quiz)
 • Heile dagen: Plastplukke-tønno
  Ein konkuranse der ei tønne skal fyllast med innsamla plast frå fjero. Barna kan skrive namn og tlf.nr. på, så plukker vi ut ein vinnar på den store gjenbruksdagen.