16. april: Vær med å gjenskape en naturlig havbunn

Maskin Oceanfront
Bilde: Renere Havn Bergen

Dato: 16. april
Tid: kl. 12.00-16.00
Sted: Festningskaien

Visste du at 94% av avfallet i havet synker til bunns?

Vi skaper renere hav ved bruk av teknologi og uten bruk av mennesker under vann for å redusere både risiko og kostnader i operasjonene.

Ved å fjerne uønskede elementer vil vi gjenskape en naturlig havbunn, som gir en bedre morgendag for livet i og ved havet. Slike tiltak er avgjørende for å nå målene i Parisavtalen og bidra til FNs bærekraftsmål nummer 14.

Vår drivkraft er å bevare livet under vann og ta vare på havet som klodens hjerte og lunger.

Besøk Renere Havn Bergen sin stand under familiedagen for å se, og prøve, vår teknologi som renser sjøbunnen for avfall og skrot. 

Se hele programmet for familiedagen her.