18. april: Vil avfall og ressurser fra havet bli til noe nytt eller vil det ende sitt liv? Alt kommer an på vår kjærlighet til havet!

Dato: 18.april
Tid: kl. 17.00-18.00
Sted: Vision of The Fjords, Øvre salong

Denne ettermiddagen har Ragn-Sells en tredelt sesjon som inneholder følgende:

  • Salgssjef for Ragn-Sells i vest, Ole-Vidar Moberg vil snakke om hva et gjenvinningsselskap gjør, og hvordan vi håndterer kassert materiale fra fiskeri og havnæringen, for eksempel merder, maritimt oppdrett, forslanger, isopor, tau og annet avfall tilknyttet havet.
  • Regionssjef for Ragn-Sells i vest, Bjarte Barane vil snakke om ressurser på avveie. Norsk havbruk slipper ut slam fra merder tilsvarende elektrisk energi til 600000 husholdninger, og fosfor til et års forbruk i et land så stort som Sverige. Fosfor er vi avhengig av for å skaffe mat til oss mennesker, det er et mineral som vil brukes opp innen 2130 dersom det ikke gjenvinnes eller vi finner nye forekomster av fossilt fosfor. Han skal også fortelle om Feed2Feed, som er en løsning for resirkulering og behandling av slam og ensilasje fra havbruk.
  • Kenneth Bruvik vil snakke om kjærlighet til havet, viktigheten av å samarbeide med et renovasjonsselskap og at alle bør finne sin indre renovatør for at vi skal lykkes med å holde havet fritt for avfall. Kenneth ble tildelt Kongens fortjenestemedalje. 56-åringen er blant annet initiativtaker i prosjektet «Rein Hardangerfjord» og ungdomsprosjektet TAM (Trygghet, Ansvar og Mestring). Til daglig er han ansatt som instruktør i Norges Jeger og Fiskerforbund Hordaland.

Det vil bli servert forfriskninger under foredragene, og det er førstemann til mølla på 100 plasser. Kontakt christine.molvik@ragnsells.com ved eventuelle spørsmål.

Se fullstendig program på Havbyen Bergens partnerSHIP 18.-19. april her.