18. april: Verdiskapning for havnæringen i Bergensregionen

Dato: 18. april 
Tid: kl. 14.00-15.50
Sted: Vision Of The Fjords, øvre salong

GC Rieber Eiendom og KPMG inviterer til en ettermiddag med inspirasjon og kunnskap om hvordan vi bidrar til verdiskapning av havnæringene gjennom rådgivning, utbygging og innovasjon. 

Illustrasjon Marineholmen
Verdens sterkeste havklynge på Marineholmen har over 1300 årsverk knyttet til havnæringen. Neste utviklingsperiode starter nå. Hvordan vil økosystemet utvikle seg?

Program:
GC Rieber: Marineholmen – Norges ledende marine klynge forsterker Havbyen Bergen 

Marineholmen huser allerede 1300 årsverk knyttet til havnæringen samt mange tusen studenter. I 2023 starer en ny epoke. Hva kan Havbyen Bergen forvente? Vi forteller om våre planer. 

KPMG og Liegruppen: Om fiskerinæringen og det grønne skiftet 

Logo til KPMG

I KPMG har vi mange kunder med en tett  tilknytning til havnæringene. Vår oppgave er å bistå de til å skape verdi; gjennom revisjon, rådgivning og god forståelse om næringen og dens utfordringer og muligheter. En av disse er Liegruppen, som er et familieforetak med lange tradisjoner for å drive innovasjon innen fiskeri, eiendom, service og handel. De vil fortelle om deres historie og initiativ for å ta fiskerivirksomheten inn i det grønne skiftet, der fokus hele tiden er på å skape verdi for næringen med respekt for den kulturen og de verdiene som virksomheten har blitt bygget på gjennomtidene. Hvilke verdier er de med på å skape for havnæringene i Bergensregionen? 

Arrangementet er gratis og åpen for alle. Velkommen!