18. april: Oppstart av «ClimeFOOD» - et nytt prosjekt under FNs Havforskningstiår

Dato: 18. april
Tid: kl. 12.00 
Sted: Vision Of The Fjords, Hovedsalong

Som en del av FNs havforskningstiår (2021-2030) har Havforskningsinstituttet sammen med andre partnere gått sammen om et prosjekt som har som mål å øke konsumet av klimavennlig, bærekraftig, sosialt rettferdig og økonomisk lønnsom sjømat. Tirsdag 18 april markere vi oppstarten og prosjektet vil bli presentert i mer detalj. 

Velkommen!