18.-19. april: Havbyen Bergen #partnerSHIP

Bildet viser mennesker på foredrag ombord Vision Of The Fjords
Bilde: Helene Myking

Dato: 18.-19. april
Tid: kl. 09.00 – 19.00
Sted: Vision of the Fjords, Bryggen i Bergen

Havbyen Bergen inviterer til Vision of the fjords for debatter, presentasjoner og samlinger med, for og av Havbyen Bergens partnere.

De fleste arrangementer er åpen for alle, så vær tidlig ute og sikre deg plass. Det blir ulike temaer hver time. Programmet oppdateres fortløpende. 

Tirsdag 18. april
Kl. 09.00-09.50: Slik skal vi bli verdens mest bærekraftige destinasjon med VisitBergen
Kl. 09.00-12.00: Framo er med og feirer havet med Framo
Kl. 11.00-11.50: Ta tilbake fjordene til passasjertransport  med Tertnes Holding
kl. 12.00-12:50: Oppstart av «ClimeFOOD» - et nytt prosjekt under FNs Havforskningstiår med Havforskningsinstituttet
Kl. 13.30-15.00: Behovet for kraft langs kysten med Grøn region Vestland
Kl. 14.00-15.50: Verdiskapning for havnæringen i Bergensregionen med GC Rieber og KPMG
Kl. 15.00-15.45: SINTEF - Teknologier for muliggjøring av bærekraft og sikkerhet med SINTEF
Kl. 16.00-16.45: Museum Vest Future Club - Blått Berekraftssdrøs med Museum Vest
Kl. 16.00-16.45: HAST! Hydrogen, ammoniakk, skipsfart og teknologi med Maritime CleanTech og Sustainable Energy katapultsenter
Kl. 17.00-18.00: Vil avfall og ressurser fra havet bli til noe nytt eller vil det ende sitt liv? Alt kommer an på vår kjærlighet til havet! med Ragn-Sells
Kl. 17.30-18.15: Visningssenter for Havnasjonen Norge med Invest In Bergen
kl. 18.00-18.45: Innspillsmøte med HavExpo

Onsdag 19. april
Kl. 09.00-10.50: Slik blir Vestlandet Havvinnere med Capgemini invent, Bergen næringsråd, Vestland fylkeskommune, Invest in Bergen, GCE Ocean Technologies, LO og NHO
Kl. 09.00-10.45: Bergen sett fra verden - Cruisenæringen i et internasjonalt perspektiv med Bergen kommune
Kl. 11.00-11.50: Shipping and Human Rights - from Principles to Practice med Raftostiftelsen, Bergens Rederiforening, Norges Rederiforbund, Maritime Bergen og Institute for Human Rights and Business
Kl. 11.00-12.45: Fra rødt til grønt med havdata med Ocean Innovation, Norsk Katapult Senter og Digital Tvilling AS 
Kl. 12.00-13.00: Digital tvilling - Klimaverktøy for shipping med Maritime Bergen, Terravera Foundation, DOF Subsea
Kl. 13.00-14.50: Hvordan kan vi sammen skape et mer bærekraftig havbruk for fremtiden? med PwC
Kl. 13.00-13.50: Hvordan beholde og tiltrekke arbeidskraften vi trenger for fremtidens verdiskapning? med Randstad Norway 
Kl. 14.00-15.45: Visions from the Ocean - Secondary Value Chains in Real Life med NCE Seafood Innovation, Vest Næringsråd, Øygarden Næringsutvikling og Blue Bioeconomy CoLAB
Kl. 15.00-15.50: Et dypdykk i den marine næringskjeden - med lavtrofiske smaksprøver med Norges Vel
Kl. 16.00-16.45: Sirkulær design for styrkt marin biodiversitet og lokale biomaterialer til karbonnøytral byutvikling i Bergen med BioRegion Institute og Niva
K. 16.00-16.45: Pure Lobster & Norway King Crab med Pure Lobster
Kl. 17.00-17.45: GCE Ocean Hour - Refleksjoner fra One Ocean Week: Hva nå? med GCE Ocean Technology
Kl. 17.00-18.45: Unges perspektiver på dilemmaene og mulighetene i det grønne skiftet med LO
Kl. 18.00-18.45: Grieg x Youngship: Et historisk blikk på Grieg og neste steg for maritim næring med Grieg
Kl. 19.00-19.45: Hvordan får maritim næring tilgang på nok fagkompetanse? med Høgskulen på Vestlandet og Bergen Rederiforening 
kl. 20.00-21.50: Ocean Talanoa - Havhistorier fra Stillehavet med Universitetet i Bergen

Havbyen Bergen er aktører med fokus på bærekraftig verdiskapning, kunnskap og forskning knyttet til havet. Under One Ocean Week vil Vision of the fjords være arena for debatter, presentasjoner og samlinger.