17. april: Norge og havet. Regjeringens havkonferanse

Bildet viser statsminister Jonas Gahr Støre
Bilde: Arbeiderpartiet

Dato: 17. april
Tid: kl. 08.15-12.30
Sted: Håkonshallen 

Regjeringen arrangerer en egen havkonferanse i Bergen 17. april. Formålet er å sette det internasjonale havpanelets arbeid inn i en nasjonal kontekst og vise regjeringens samlede politikk for et grønt krafttak for havet.

Sunne og produktive hav er forutsetningen for økonomisk vekst der vi skaper verdier basert på den blå økonomien. Havets helsetilstand er under press, samtidig trenger vi havet mer enn noensinne for å lykkes på veien mot nullutslippsfremtiden. Norge tok initiativ til opprettelsen av Havpanelet,  www.oceanpanel.org. Nå tar regjeringen panelets agenda hjem gjennom å gjøre den til en del av vår hjemlige havpolitikk. Det handler om å bygge opp nye grønne havnæringer samtidig som vi sørger for bærekraftig forvaltning av alle nasjonale havområder. 

Konferansen vil ta for seg ulike deler av norsk havpolitikk og oppfølgingen av havpanelets arbeid i norske farvann. Statsminister Jonas Gahr Støre, fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, klima- og miljøminister Espen Barth Eide, og olje- og energiminister Terje Aasland møter norske eksperter og næringsliv for å belyse disse spørsmålene. Moderator er Erik Aasheim.

Fysisk deltakelse er ved personlig invitasjon. Konferansen vil bli streamet på www.regjeringen.no.

Program

08.15: One Ocean Week - velkommen til dagens kraftsamling for havet 

 • Velkomst ved byrådsleder i Bergen Rune Bakervik og fylkesordfører i Vestland Jon Askeland. 
 • HKH Kronprins Haakon hilser deltakerne på Regjeringens havkonferanse og One Ocean Expedition Summit i Håkonshallen.
 • Kunstnerisk innslag ved Sigrid Moldestad og musikere fra Sjøforsvarets musikkorps.

08.50: Programstart for Havkonferansen

09.00: Statsminister Jonas Gahr Støre

09.25: Investering i den bærekraftige havøkonomien 
Havpanelet anbefaler at medlemsstater fører en havpolitikk som skaper arbeidsplasser og investeringslyst gjennom å satse på et levende, sunt og skapende hav. Med ledende kunnskapsmiljøer, industriaktører og helhetlig havforvaltning er Norge godt posisjonert til å løse denne utfordringen. Hvordan kan vi trekke investeringer og skape arbeidsplasser til det beste for kystbefolkningen og nasjonal økonomi, samtidig som vi ivaretar havets helse? 

 • Thina Saltvedt, sjefanalytiker, Sustainable Finance, Nordea 
 • Karoline Andaur, leder for WWF Norge 
 • Marte Mjøs Persen, arbeids og inkluderingsminister

09.50   Fornybar energi fra havet
Havpanelet peker på havvind som en viktig del av svaret på hvordan vi skal omstille økonomien i tide for å nå klimamålene. Regjeringen har en ambisjon om å tildele arealer for 30 GW havvind innen 2040 og har nylig lyst ut de første prosjektområdene for havvind i Norge. Om noen uker leverer Norges vassdrags- og energidirektorat forslag til nye områder for fornybar energiproduksjon til havs. Hvordan skal vi sikre at havvindsatsingen ivaretar eksisterende næringer og natur?

 • Terje Aasland, olje- og energiminister
 • Hildegunn Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge 
 • Bente Pretlove, programdirektør for Ocean Space i DNV 
 • Sigrun Aasland, leder for Miljøstiftelsen Zero 

10.15   Pause

10.45   Matsikkerhet - fra sunne hav til sunn befolkning
Bærekraftig mat fra havet, som er trygg og sunn og møter ernæringsmessige behov og matpreferanser må få enda større betydning for matsikkerhet. Norge har ledende kunnskap og kompetanse om havets bidrag til matsikkerhet – fra sunne hav til sunn befolkning. Hvordan kan vi fremme betydningen av havet som matfat og alle dimensjoner av matsikkerhet nasjonalt og globalt? Hva gjør vi riktig i dag, og hvordan kan vi bli enda flinkere til å utnytte mulighetene havet gir oss?

 • Bjørnar Skjæran, fiskeri- og havminister
 • Anne Beathe Tvinnereim, utviklingsminister 
 • Bente Torstensen, påtroppende administrerende direktør, Nofima
 • Alexandra Krage Angell, Smak av kysten 
 • Maria Wik Markhus, Havforskningsinstituttet 

11.15: Havets vegetasjon – den blå skogen
Tang, tare, sjøgressenger, tidevannsenger - og i varmere strøk mangroveskoger - er den blå skogen. Blå skog forhindrer erosjon, øker naturlig karbonlagring og styrker biologisk mangfold og produksjon. Regjeringen vil satse på blå skog både i norske havområder, og ute i verden.

 • Espen Barth Eide, klima- og miljøminister
 • Peter Haugan, Havforskningsinstituttet og leder av Havpanelets ekspertpanel
 • Cecilie Linn Wathne, leder for Norsk Nettverk for Blå Skog, Havforskningsinstituttet 
 • Brian Tsuyoshi Takeda, CEO, Urchinomics 

11.50:  Budskap om havet

 • Sylvia Earle, biolog, oceanograf, oppdager og forfatter

12.00:  Veien videre. Oppsummering med statsministeren. 

12.15: Program i Håkonshallen slutt

Fysisk deltakelse er ved personlig invitasjon. Konferansen vil bli streamet på www.regjeringen.no.