16.-18. april: Sustainable Ocean Solutions - Silicon Valley til Bergen

Bildet viser en collage med bilder fra Bergen.
Bilde: Farvatn

Dato: 16.-18. april
Tid: se program
Sted: se program

Reisen starter i Bergen med dedikerte mennesker fra hele verden; politikere, forskere, gründere,  kunstnere, musikere og venturekapitalister - der vi skal gjøre kunnskap om til handling. De nye forbindelsene, og samarbeidene, vil kulminere i et oppfølgingsmøte i San Francisco i 2025. 

Les om programmet her

Vi vil ta for oss tre perspektiver:

Vitenskap og teknologi 
Transformasjon til netto null karbonutslipp. Hva er den nåværende tilstanden til havet, og hvilke handlinger kreves nå? 

Politisk rammeverk 
Hva er de nødvendige "nye spillereglene"? Hvordan kan vi gå videre med et nasjonalt og globalt politisk rammeverk? 

Kapital
Hvordan kan gründere, forskningsinstitusjoner og investorer bruke innovasjoner til å utvikle og implementere løsninger? Hvordan kan vi bygge bro mellom forskning og nødvendig kapital?