20. april: HAVbayer

Illustrasjon Havbayer
Bilde: Salgs- og Reklameforeningen

Dato: 20. april
Tid: kl. 17.00-19.00
Sted: Polestar, Fortunen

Havet er helt avgjørende for oss alle og man forventer en enorm økning i matproduksjon fra havet de neste tiårene. Samtidig raser debattene om bærekraftig produksjon, bedre naturforvaltning og grunnrente. Hvor god er egentlig havaktørene å kommunisere? Kan vi bli bedre å formidle? Hva er egentlig fakta og hva er myter? Hvordan kan kommunikasjon brukes til å ta bedre vare på havet?

Vi inviterer til debatt. Velkommen til HAVbayer.

Panelet består av:

  • Terje Breivik, daglig leder Rolv Haugarvoll AS.
  • Marie Hauge, avdelingsdirektør kommunikasjon og samfunnskontakt, Havforskningsinstituttet.
  • Alexandra Krage Angell, daglig leder Matarena AS/Smak av kysten.
  • Krister Hoaas, regionsjef Sjømat Norge, havbruk vest.

Debattleder: Svein Roger Selle, adm.dir Selle & Partners

OBS! Begrenset antall plasser - førstemann-til-møllen. Registrer deg her.