20. april: Havbruksrettsdagen 2023

Bildet viser Statsraad Lehmkuhl i soloppgang
Bilde: Statsraad Lehmkuhl

Dato: 20. april
Tid: kl. 08.00-11.00
Sted: Statsraad Lehmkuhl

Wikborg Rein Advokatfirma har gleden av å invitere til årets Havbruksrettsdag på Statsraad Lehmkuhl. Meld deg på her.

Wikborg Rein er stolt sponsor av One Ocean Expedition. Den 15. april kommer Statsraad Lehmkuhl tilbake til Bergen og ekspedisjonen avsluttes samtidig som det markerer starten på One Ocean Week. 

I forbindelse med One Ocean Week vil Havbruksrettsdagen i år ha fokus på bærekraftig bruk av verdenshavene til matproduksjon. 

Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen! 

Program

 • Kl. 08.00 Registrering og frokostservering
 • Kl. 08.30 Velkommen
  ved Grunde Bruland, Wikborg Rein
 • Kl. 08.40 Verdenshavenes betydning for global matproduksjon
  ved Dr. Vera Agostini, Deputy Director, Fisheries and Aquaculture Policy and Resources Division, FAO
 • Kl. 09.10 Norges overordnede, utenriks- og utviklingspolitiske havsatsing – bærekraftig bruk av havene
  ved Henrik Harboe, Sherpa for statsminister Støre i det internasjonale havpanelet, Utenriksdepartementet
 • Kl. 09.40 Pause
 • Kl. 09.55 Hvordan arealplanleggingprosesser innenfor NØS bør innrettes i fremtiden – sektorprinsipp eller en mer koordinert prosess
  ved Elise Johansen og Martin H. Bryde, Wikborg Rein
 • Kl. 10.25 Hvordan en arronderingsprosess for oppdrettslokaliteter – en effektivisering og biosikkerhetsmessig optimalisering – i oppdrettstette områder kan bidra til å øke muligheter for bærekraftig vekst
  ved Geir Magne Knutsen, Bremnes Seashore og Geir Lasse Taranger, Havforskningsinstituttet
 • Kl. 10.55 Avslutning

  Meld deg på her.