16. april: Se og lær om en nyutviklet fleksibel overflatedrone til utforsking av havet

Prototype kystdrone
Bilde: Norce

Dato: 16. april
Tid: kl. 12.00-16.00
Sted: Festningskaien

Havet dekker over 70% av jordoverflaten, men det holder fortsatt på mange hemmeligheter fordi det er krevende å utforske. Derfor er bruk av ubemannede små fartøyer viktig for å gjøre observasjoner som kan øke kunnskapen om denne store og viktige delen av kloden vår. 

På familiedagen vil NORCE stille ut en nyutviklet fleksibel overflatedrone som gir nye muligheter for automatisk innsamling av data fra hav og vassdrag. 

I forskningssenteret Smart Ocean utvikles sensorer og et trådløst, smart sensornettverk med lavt strømforbruk som samler inn data for faktabasert og bærekraftig forvaltning av havressursene og industrielt utstyr og strukturer. Våre viktigste næringer er helt avhengige av havet, og senteret arbeider med måletekniske utfordringer for fiskeoppdrett, havvind og olje og gass bransjen. 

Et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer og industri gir grunnlag for utvikling av innovative løsninger som bidrar til å løse noen av havets gåter og ta riktige beslutninger for å bevare havets ressurser.