19. april: Visions from the Ocean - Secondary Value Chains in Real Life

Plakat til arrangementet
Bilde: NCE Seafood Innovation

Dato: 19.april
Tid: kl. 14:00-15:45
Sted: Vision of The Fjords

Vi ønsker dere velkommen til et event om verdien og implementering av sirkulærøkonomi på MS Vision of the fjords på Bryggen. 

Arrangementet er et samarbeid mellom NCE Seafood Innovation, Vest Næringsråd, Øygarden Næringsutvikling og det portugisiske innovasjonsselskapet Blue Bioeconomy CoLAB. Eventet vil foregå på engelsk. 

Sirkulærøkonomi i praksis Hva er verdien av sirkulærøkonomi og hvordan kan vi implementere det i det virkelige liv? Dette er dagens tema og på møtet vil du få: 

  • En presentasjon av et norsk-islandsk-portugisisk initiativ for overføring av kunnskap og teknologi. 
  • Spennende selskaper på scenen som viser eksempler på sirkulærøkonomi. 
  • En fremvisning av bærekraftig sjømatindustri i Øygarden kommune. 

Detaljert program 

  • 14.00 – Welcome and intro: Roadmap4MarineCoproducts project, Icelandic Ocean Cluster, NCE Seafood Innovation 
  • 14.30 – Circular ecosystem in real life 
  • 14.45 – Break and taste of the ocean with video from Salmon Cuts 
  • 15.10 – Ragn-Sells: Utilising sludge from fishfarms 
  • 15.35 – Break and taste of the ocean with video from Salmon Cuts 
  • 15.45 – New flavours from the ocean with Tekslo and Scalmarin 

Se programmet og meld deg på her.

Se fullstendig program på Havbyen Bergens partnerSHIP 18.-19. april her.