19. april: Unges perspektiver på dilemmaene og mulighetene i det grønne skiftet

Plakat til arrangementet
Bilde: LO

Dato: 19.april
Tid: kl. 17-18:45
Sted: Vision of The Fjords, Øvre salong

Den offentlige debatten om klima- og miljøkrisa og den grønne omstillingen har ført til økt bevissthet i befolkningen om utfordringene vi står overfor, men også til økt frykt for en usikker framtid blant mange unge. Bruken av begreper som klimaangst, miljøangst og økologisk angst øker i omfang, og mange unge opplever motløshet i møtet med klima- og miljøkrisene. 

Den grønne omstillingen som må til for at Norge skal nå de klima- og miljømålene vi er forpliktet til er allerede i gang, og skaper både utfordringer og muligheter for virksomheter og folk. LO inviterer til spennende innlegg og panelsamtale med unge tillitsvalgte og studenter i ulike næringer om hvordan klima- og miljøkrisa og grønn omstilling påvirker deres arbeidshverdag og forventninger til framtiden. Vi vil sette søkelys på rollen unge tillitsvalgte og studenter kan ha i arbeidet for en bærekraftig og rettferdig omstilling. 

Programmet for kvelden:

  • 17.00 – 17.15 Innledning Margit Norheim Lindgren (Miljørådgiver i LO)
  • 17.15 – 17.30 Innledning Grøn region Vestland
  • 17.30 – 17.40 Pause
  • 17.40 – 18.35 Panelsamtale
  • 18.35 – 18.45 Avslutning

Arrangementet foregår på norsk og er åpent for alle. Da det er begrensede plasser ber vi om at du melder deg på her.

Følg gjerne arrangementet på Facebook.

Se fullstendig program på Havbyen Bergens partnerSHIP 18.-19. april her.