17. april: One Ocean Expedition Summit

Bildet viser skyggene av mange mennesker samlet i et lokale, med utsikt til havet.
Bilde: Eivind Senneset

Dato: 17. april
Tid: kl. 14.30-17.00
Sted: Håkonshallen

Hjemkomsten av Statsraad Lehmkuhl til Bergen markerer slutten på One Ocean Expedition, som er en del av FNs tiår for havforskning for bærekraftig utvikling. For å markere begivenheten arrangerer Bergen Kommune og Vestland Fylkeskommune the One Ocean Expedition Summit den 17. april. Første del av dagen arrangeres Norge og Havet. Regjeringens havkonferanse.

Formålet til One Ocean Expedition har vært å skape oppmerksomhet og dele kunnskap om havets rolle og dets betydning for en bærekraftig fremtid i et globalt perspektiv. Hva kan vi lære av dette unike initiativet? På One Ocean Expedition Summit den 17. april vil de viktigste lærdommene fra ekspedisjonen diskuteres og forskningsfunn vil presenteres.

Deltakere inkludererer FNs spesialutsending for havet, ambassadør Peter Thomson, og andre høynivå-representanter, samt representanter fra forskning, industri, næringsliv og ungdom.

Konferansevert: David Eades, BBC
Innholdsredaktør: Camilla Borrevik, Universitetet i Bergen

Møtet foregår på engelsk. Se den engelske nettsiden for detaljer om programmet. Fysisk deltakelse er ved personlig invitasjon. Du kan følge konferansen her: 

One Ocean Expedition Summit - YouTube