17.-21. april: Havkonferanse om klimaeffekter - "Effects of Climate Change on the World’s Ocean"

Bildet viser bølgete hav.
Bilde: Paolo Cipriani

Dato: 17.-21.april 
Sted: Radisson Blu Royal Hotel
Tid: kl. 09.00-17.00

Havforskningsinstituttet inviterer til konferansen “Effects of Climate Change on the World’s Ocean”, som samler ledende klimaforskere i Bergen denne uken. Konferansen, som er den femte i rekken, arrangeres i samarbeid med ICES, PICES, UNESCO og FAO.

Konferansen samler 600 eksperter fra nesten 70 land for å øke kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker og endrer havets økosystem, hva som står på spill og hvilke tiltak som trengs fremover.

Mer informasjon finner du her