15. april One Ocean Summit

Bilde fra Håkonshallen og One Ocean Summit 2023
Bilde: Paul S. Amundsen/Klima- og miljødepartementet

Dato: 15. april
Tid: kl. 10.00-15.00
Sted: Håkonshallen, Bergenhus 10, 5003 Bergen

Frokost serveres fra kl. 09:00.

Arrangeres av Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. 

Den 15. april 2024 samler nasjonale og internasjonale krefter seg i Bergen til høynivåmøtet One Ocean Summit. Formålet er å diskutere og belyse hvordan vi kan jobbe sammen for det havet vi trenger for den framtiden vi ønsker oss i tråd med FNs tiår for havforskning for bærekraftig utvikling. 

Deltakere inkluderer høynivå-representanter som statsminister Jonas Gahr Støre, fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth, samt representanter fra forskning, industri, næringsliv, sivilsamfunn og ungdom. 

Den første delen av høynivåmøtet vil fremme tiltak på globale utfordringer knyttet til havet som påvirker mennesker rundt om i hele verden, blant annet gjennom arbeidet i det internasjonale Havpanelet og FNs havtiår. 

Den andre delen av toppmøtet tar for seg utfordringer og muligheter i Nordsjøen. Sentrale aktører innen beslutningstaking, forskning, industri og regionale partnerskap møtes for å diskutere samarbeid og forvaltning mellom land og interessenter i et felles og delt Nordsjø. Erfaringene fra Nordsjøen kan gi viktig innsikt til nytte for resten av verden.

Havet er en ressurs som gir mat, energi, er en viktig transportvei, og spiller en avgjørende rolle i å regulere klimaet. One Ocean Summit har som mål å fremme nødvendig kunnskap og viktigheten av internasjonalt partnerskap for et sunt hav og bærekraftig utvikling.

Konferansevert: David Eades 

Programredaktør: Camilla Borrevik

Praktisk informasjon

  • Møtet foregår på engelsk. Se den engelske nettsiden for siste oppdateringer om programmet
  • Fysisk deltakelse er ved personlig invitasjon
  • Møtet blir strømmet via Bergen kommune sin YouTube-kanal her
  • Håkonshallen finner du her