13. april Myter og fakta om oppdrettsnæringen

Bilde av Krister Hoaas

Dato: 13. april 
Tid: kl. 13.00
Sted: Skolten, Skoltegrunnskaien 1, 5035 Bergen

Velkommen til foredrag om myter og fakta om oppdrettsnæringen. 

  • Er havbruksnæringen en klimavinner eller klimasinke?
  • Ødelegger utslipp fra oppdrett fjordene våre?
  • Slipper oppdrettsnæringen ut masse medisiner og kjemikalier i naturen? 
  • Har oppdretterne på Vestlandet økt utslipp av lakselus? 
  • Hvordan er det med antibiotikabruken og rømming? 

Dette og mer til skal regionsjef i Sjømat Norge, Krister Hoaas, svare på.

Krister Hoaas er regionsjef for Sjømat Norge (Region Vest – fra Agder til Stad). Han er utdannet historiker med statsvitenskap, og har arbeidet 15 år som journalist i TV2 og Bergens Tidende, samt fem år som næringspolitisk rådgiver i Bergen Næringsråd med blant annet ansvar for marine næringer. Hoaas kom til Sjømat Norge etter fem år som samfunnskontakt i Lerøy Seafood Group, hvor hovedansvaret for eksternkommunikasjon og mediehåndtering/pressekontakt var sentrale oppgaver. Som regionsjef i Sjømat Norge arbeider han med oppfølging av medlemmene, koordinering av samarbeid på felt som biosikkerhet, algeovervåking, politisk kontakt, kommunikasjon m.m. 

Praktisk informasjon