13. april Maritim utdanning og opplæring

Bilde av en mann i arbeidskler på en båt

Dato: 13. april
Tid: kl. 12.00 - 16.00
Sted: Festningskaien 1, 5003 Bergen

Kom til oss og bli kjent med de maritime utdanninger. Norge er en av verdens ledende havnasjoner. Vi har tatt globalt lederskap i utviklingen av grønn teknologi for en bærekraftig maritim næring. Med en karriere i maritim næring, både på sjø og på land, er du med på å forme fremtidens Norge og løse den globale klimautfordringen. Besøk oss på stand 21 på Festningskaien.

Praktisk informasjon