13. april Den nye fisken - Om temmingen av laksen og alt det forunderlige som fulgte

Bilde av omslag boken "den nye fisken" og bilde av forfatter
Bilde: Simen Sætre

Dato: 13. april
Tid: kl. 15.00
Sted: Skolten, Skoltegrunnskaien 1, 5035 Bergen 

Da vi temmet villaksen og satte den nye fisken ut i naturen, begynte store ting å skje. Steder langs kysten fikk nytt liv, folk fikk arbeid og flere ble milliardærer. Staten så på det som et eventyr, og velsignet fortsettelsen.

Forfatterne Simen Sætre og Kjetil Østli skapte høye bølger med en artikkelserie i Morgenbladet og Harvest om laksenæringen. I boken «Den nye fisken» tegner de et større bilde. Boken favner hele fortellingen om oppdrettslaksen.

De spør blant annet: Hva skjer hvis man plasserer et nytt dyr i fjorden? Hvordan påvirker det de andre fiskene og artene, fjordene og elvene? Hva skjer med forskerne som roper varsku, med dyrevelferden, føre var-prinsippet og skattepolitikken når myndighetene ønsker vekst?

Forfatterne skriver om de utilsiktede konsekvensene av den fantastiske oppfinnelsen, laksen. De underlige, provoserende, oppsiktsvekkende, mektige og tragiske følgene.

Dette er oppdrettslaksens historie. Foredrag av Simen Sætre.

Praktisk informasjon