13.-14. april Sjøforsvaret – nå gjelder det!

Sjøfoorsvaret og en oljeplattform
Bilde: Catharina Molland Dale / Forsvaret

Dato: 13. - 14. april
Tid: kl. 10.00 - 17.00
Sted: Festningskaien 1, 5003 Bergen

Sjøforsvaret ser frem til å besøke Bergen by igjen! Vi stiller i år med 3 fartøyer og inviterer Bergens befolkning til å besøke oss på Festningskaien og ved Bryggen. 

I år er vi til stede med flere fartøyer og inviterer til maritime aktiviteter og mulighet for besøk ved våre fartøy. På Festningskaien fortøyer vi fregatten Roald Amundsen, mens vi fortøyer støttefartøyet KNM Magnus Lagabøte og kystvaktskipet KV Tor på Bryggen.

På Festningskaien vil det i tillegg være anledning til å prøve seg i en rekke maritime aktiviteter, som tautrekking, hivelinekast og generelt sjømannskap. I tillegg dukker det nok opp andre skarpe enheter også. Du vil få treffe kadetter fra Sjøkrigsskolen og vernepliktige fra våre fartøy.   

Du vil få god kjennskap til Sjøforsvaret og hvilke muligheter som byr seg for å være med oss inn i en spennende fremtid. Store utskiftinger av fartøysparken står foran oss, mye ny teknologi innfases og mange dyktige mennesker er der for deg. Vi vil veldig gjerne ha deg med om bord videre fremover også.

Sjøforsvaret spiller en viktig rolle i beskyttelse av våre havområder. Det innebærer beskyttelse av nasjonens maritime verdier og ivaretakelse av våre fremtidige maritime interesser. 

Norge er en arktisk maritim nasjon. Vi lever av, ved og på havet og har bygget vår velferd på ressurser herfra. Vi tar vår del av ansvaret for å verne våre verdier. Det gjør vi daglig gjennom å beskytte, overvåke og kontrollere nasjonens kystlinje og havområder.

Besøk våre fartøy og bli kjent hva vi kan tilby. Vi åpner fartøyene for besøk for utvalgte grupper og håper å se deg denne helgen.


Praktisk informasjon

  • Åpent for alle og en del av Maritim lørdag og Familiedag på Festningskaien
  • Det må påregnes noen restriksjoner i forbindelse med besøk til våre fartøy med hensyn til sikkerhet. Vær forberedt på å vise ID (Pass eller nasjonalt ID kort).
  • Lurer du på noe? Ta kontakt med Christian Oseberg via e-post coseberg@mil.no
  • KNM Roald Amundsen finner du på Festningskaien her. KNM Magnus Lagabøte og kystvaktskipet KV Tor ligger langs Bryggen her