17. april One Ocean Youth Panel

Bilde av et øye malt som jordkloden
Bilde: istockphoto.com

Dato: 17. April 
Tid: kl. 17.00 - 19.00
Sted: Skolten, Skoltegrunnskaien 1, 5035 Bergen 

De unge utfordrer status quo. Velkommen til debatt der unge utfordrer dagens ledere og beslutningstakere.  

Inspirert av Det internasjonale havpanelet vil innflytelsesrike unge stemmer over hele verden etablere et "One Ocean Youth Panel". De vil jobbe i samsvar med FNs bærekraftsmål og FNs havtiårs utfordringer og resultater, og for å oppnå havet vi ønsker innen 2030.  

På dette møtet vil vi fremme dialog om hvilke verdisyn som driver oss frem til et verdenssamfunn som lever i tråd med, og ikke på tvers av, planetens tåleevne.  

 Praktisk informasjon