16.-19. april «Isen smeltar! Det e på ekte!»

Bildet viser Naturhistorisk Museum, pingviner og store skjelett
Bilde: Adnan Icagic / Bjørn T. Bøe

Dato: 16.-19. april
Tid: kl. 10.00 
Sted: Universitetsmuseet, Muséplassen 3, 5007 Bergen

Undervisningsopplegg kl. 10.00 og kl. 11.00.

I dramaforløpet «Isen smeltar! Det e på ekte!» møter barna pingvinene Piia og Pling som har viktige ting å fortelle. De har oppdaget at noe er i ferd med å skje der de bor. Isen har blitt mindre, det er vanskeligere å finne mat, og flere de kjenner har forsvunnet. Bli med på Piia og Pling sin reise i Universitetsmuseet for å finne ut hva som kan ha skjedd! 

I opplegget skaper vi undring rundt spørsmål som: Hva finnes i havet? Hva trenger vi havet til? Hvem lever i havet? Hva bør ikke være i havet? Dramaforløpet benytter seg av lekende, skapende og deltakende arbeidsformer, med pingvinenes reise som en narrativ ramme. Sammen med barna utforsker vi tema knyttet til plastforsøpling, forurensing og klimaendringers påvirkning på livet i havet, ut fra barnas egne innspill, premisser og forutsetninger. 

Praktisk informasjon

  • Målgruppe: Barnehage, 1. og 2. trinn i grunnskolen (4 – 8 år)
  • Varighet: Ca. 50 minutter, kl. 10.00 og kl. 11.00
  • Oppmøte: Ved museets hovedinngang, Muséplassen 
  • Maks antall barn pr gruppe: 15 
    (kan tilpasses større klassetrinn, be om dette i booking) Opplegget foregår primært på norsk, men kan også utføres på engelsk. 
  • Booking og spørsmål: Odette.tetlie@uib.no