15. april Bor det monstre i havet? Fortellinger mellom generasjoner og forskere

Bilde av bakhodene til 2 barn som ser på noe i fjøra
Bilde: Høgskulen på Vestlandet

Dato: 15. april
Tid: kl. 11:15 – 12:45
Sted: Skolten, Skoltegrunnskaien 1, 5053 Bergen 

Min morfar kan fange kråkeboller, kan man spise dem? Hvorfor har vi bølger i havet? Hvorfor døde hvalen? Har den døde fuglen også spist plast? Bor det monstre i havet? 

Dette er spørsmål som fire-åringer stiller når vi sammen utforsker biotopen mellom land og hav. BARNkunne – Senter for barnehageforskning ved Høgskulen på Vestlandet inviterer nysgjerrige generasjoner fra 0 - 100 år, til opplevelser for smak, hørsel, syn og lukt som sier noe om vestlendingenes forhold til havet og hvordan dette har endret seg med generasjonene. 

Siden 2021 har forskere ved BARNkunne arbeidet sammen med barnehager i Bergen og Øygarden om å prøve ut en sanselig og utforskende pedagogikk for å kunne berike barns opplevelser og starte den begynnende forståelsen og kunnskapen om livet i havet og tilhørende biotoper.  

Vi inviterer til et generasjonsmøte mellom barnehagebarn og voksne, der sanser, fortellinger og forskning står sentralt.

Arrangementet gjennomføres med støtte fra Grieg Gruppen.

Praktisk informasjon

  • Arrangementet foregår på norsk og er åpent for alle, uten påmelding
  • Lurer du på noe? Ta kontakt med Tallak Rundholt mob. +47 482 33 775 eller e-post tlr@hvl.no
  • Det blir lett servering
  • Skolten finner du her