Program 13.-19. april 2024

Konferanser og møter med fokus på en bærekraftig tilnærming til havet.

Et spennende og lærerikt program for barn og unge i regi av en rekke aktører i Bergen.

En rekke arrangement, møter og foredrag som er åpent for alle.