Om oss

Hva er One Ocean Week?

Arrangementet er en møteplass for debatt, erfaringsutveksling og opplevelser knyttet til en bærekraftig utnyttelse av havet. Den første utgaven av One Ocean Week ble arrangert 15.-21. april 2023.

Bildet viser en samling mennesker i et rom, med havet som utsikt.
Bilde: Eivind Senneset for Bergen Næringsråd

Gjennom konferanser, møter, aktiviteter og kultur skal ulike aktører sette søkelys på å skape havet vi trenger for fremtiden vi ønsker oss. One Ocean Week skal være et årlig arrangement som skal skape oppmerksomhet, og dele kunnskap, om den viktige rollen havet har for bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv. Uken er åpen for alle som er interessert i å bevare og bruke havet, sjøene og de marine ressursene på en bærekraftig måte.

Arrangementet er et samarbeid mellom One Ocean Havbyen Bergen og partnere, med støtte fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. One Ocean Week er et årlig arrangement: 

2023: 15.-21. april 
2024: 13.-19. april
2025: 07.-11. april
2026: 13.-17. april
2027: 19.-23. april 
2028: 24.-28. april
2029: 14.-20. april
2030: 13.-19. april

One Ocean Havbyen Bergen er aktører med fokus på bærekraftig verdiskapning knyttet til havet. Et verdensledende inititativ som skal fremme økt samhandling, attraktivitet, bærekraftig vekst og kompetanse i havnæringene med Bergen som sentral drivkraft. 

Velkommen til Bergen og One Ocean Week!