Om oss

Hva er One Ocean Week?

Velkommen til den første utgaven av One Ocean Week - en møteplass for debatt, erfaringsutveksling og opplevelser knyttet til en bærekraftig utnyttelse av havet.

Bildet viser en samling mennesker i et rom, med havet som utsikt.
Bilde: Eivind Senneset for Bergen Næringsråd

Gjennom konferanser, møter, aktiviteter og kultur skal ulike aktører sette søkelys på å skape havet vi trenger for fremtiden vi ønsker oss. One Ocean Week skal være et årlig arrangement som skal skape oppmerksomhet, og dele kunnskap, om den viktige rollen havet har for bærekraftig utvikling i et globalt perspektiv. Uken er åpen for alle som er interessert i å bevare og bruke havet, sjøene og de marine ressursene på en bærekraftig måte.

One Ocean Week er et samarbeid mellom Havbyen Bergen og partnere, med støtte fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Havbyen Bergen er aktører med fokus på bærekraftig verdiskapning knyttet til havet. Et verdensledende inititativ som skal fremme økt samhandling, attraktivitet, bærekraftig vekst og kompetanse i havnæringene med Bergen som sentral drivkraft.