Søker kunnskap om mineralutvinning på havbunnen

Den 19. april kan du delta på et eget Deep Sea seminar i samarbeid med GCE Ocean Technology. Her vil en se hvilke muligheter som finnes på havbunnen når det kommer til mineralutvinning.

Den Norske regjering ser på mineralutvinning på havbunnen på norsk sokkel som en potensiell ny industri som kan gi tilgang på sårt trengte mineraler inn i det grønne skiftet. For å være sikker på at slik aktivitet blir gjort på en bærekraftig og ansvarlig måte, ser myndighetene nødvendigheten av å ta prosessen skrittvis. 

Bildet viser metall i vann, mineralutvinning
Bilde: The Metals Company

Amund Vik, statssekretær for Olje- og energidepartementet vil åpne arrangementet og presentere status på kunnskap om miljøpåvirkning av slik aktivitet. I tillegg departementet presentere deres beregninger for hvilke ressurser som er tilgjengelige på havbunnen. I tillegg vil EY presentere en ny rapport om mulighetene og de ulike perspektiv som inntreffer ved etableringen av en slik, ny industri. 

- Det er bekymringer knyttet til kunnskapsnivået om mineralutvinning på havbunnen. På dette seminaret vil vi diskutere hvordan vi kan jobbe sammen for å styrke vårt felles kunnskapsgrunnlag. Samtidig ønsker vi å finne frem til nøkkelfaktorene som vil være viktige for å lykkes, sier Jon Hellevang, R&D Manager og vert for arrangementet. 

Du vil også få møte flere av landets ledende forskere, organisasjoner og industrirepresentanter fra Universitetet i Bergen, NTNU, NORCE, NGU, Havforskningsinstituttet, Offshore Norge, WWF, REV Ocean, Pole Mer, NOV, Aker BP, Green Minerals, Loke Marine Minerals og Adepth Minerals.

Hovedmålet med seminaret er å dele kunnskap og diskutere hvordan den nyeste forskningen, i sampsill med innovasjonsprosjekter, kan akselerere mineralutvinning på havbunnen på norsk sokkel. 

GCE Ocean Technology inviterer deg til å delta og dele verdifull innsikt og forslag til samarbeidsprosjekter og generell aktivitet.

- Vi ser frem til å møtes, avslutter Hellevang.