Internasjonalt toppmøte i Bergen

Farvatn og Katapult Ocean inviterer Silicon Valley til Bergen under One Ocean Week. Målet er å investere i bærekraftige løsninger for havets fremtid.

I april inviterer Farvatn og Katapult Ocean venture capital-fond fra Silicon Valley og Norden til en samling over fire dager, som tar utgangspunkt i SOS-samlingen «Sustainable Ocean Solutions». 

- Aldri før har vi kombinert den mest avanserte havforskningen med de mest erfarne, og motiverte investorene for å finne felles løsninger for havet vårt, sier Kristin Odfjell i Farvatn til One Ocean Week.  

- Per dags dato skraper vi bare i overflaten, forteller Johan Odvar Odfjell. For å få til endring trenger vi et enda sterkere partnerskap. Vi trenger å være mer ambisiøs, målrettet og samlet. Sammen med det globale impact-fondet Katapult Ocean, vil vi sette oss ned med politikere, forskere og risikovillig kapital for å utforske mulighetene, sier han og legger til

- Dette toppmøtet skal kuliminere i en ny toppsamling i San Fransisco i 2025. Jobben vi gjør mellom da og nå blir tema.  

Byrådsleder Rune Bakervik hyller initiativet.

- Nå settes Bergen virkelig på kartet. Farvatn og Katapult Ocean tar initiativ til å invitere store investeringsfond fra USA og de nordiske landene for å diskutere løsninger for et bærekraftig hav. Det er nettopp slike initiativ havbyen Bergen trenger for å ta posisjon som ledende for fremtidsløsningene relatert til havnæringene. Dette initiativet støtter vi fullt ut, sier byrådsleder Rune Bakervik til One Ocean Week.