Fra Fiji til Grønland

Bjerknessenteret og Universitetet i Bergen slår seg sammen med KODE under One Ocean Week, for å formidle beskrivelser av klimasituasjonen i verden i dag. Både gjennom formidling og kunstutstilling.

Bildet viser portrett av Kikki Kleiven
Kikki Helga Flesche Kleiven
Bilde: Bjerknessenteret, UiB

Direktør ved Bjerknessenteret, Dr. Kikki Helga Flesche Kleiven mener man må ta nye midler i bruk for at folk skal få en bedre forståelse av hvilken virkelighet mennesker rundt på jordkloden står i. Havnivået stiger raskere enn noensinne og i Stillehavet finnes det befolkningsgrupper som allerede frykter for sin eksistens.  

 Nærheten til havet forbinder befolkningen på stillehavsøyene med mennesker på den andre siden av kloden, på Grønland. Mens det stigende havet tar land på stillehavsøyene, kommer nytt land frem der isen smelter på Grønland. I utstillingen «Klimafortellinger, havhistorier» på KODE utforsker kunstnere fra Fiji og Grønland slike sammenhenger. Kunst og opplevelsen av klimaendringer vil også være tema for en foredragsserie på Litteraturhuset.  

 Men det er ikke bare gjennom foredrag og dialog en løser klimautfordringene. Direktør ved KODE, Petter Snare synes også kunst- og kultur har en unik mulighet til å nå gjennom til befolkningen om klimaspørsmål.   

Bildet viser Petter Snare
Petter Snare
Bilde: Dag Fosse

- Som museum gleder vi oss til å være vertskap for relevante samtaler og til å vise kunstverk som snakker for seg, om et av vår tids aller viktigste tema. I en by som Bergen er denne utstillingen noe som kan berøre og engasjere mange, enten en er forsker, kunstner, klimaaktivist eller politiker. 

- Listen over bidragsytere, både kunstnere, forskere og kuratorer, er fremragende. Publikum kan glede seg til utstillingen og resten av One Ocean Week, sier direktør for KODE, Petter Snare til One Ocean Week. 

Hvordan ønsker Bjerknessenteret å bidra til økt forståelse for bærekraftig bruk av havet under One Ocean Week?  

  - Vi lever alle i tilknytning til det samme havet, og gjennom disse arrangementene ønsker vi å bringe andre deler av det nærmere Bergen. Blant annet kommer unge klimaforskere fra Fiji og Jamaica som var med på jordomseilingen One Ocean Expedition, til Bergen for å snakke om hvordan havstigning og andre klimaendringer påvirker livet på lavtliggende øyer i Stillehavet og Karibia.  

  Hvordan kan land som Norge bidra til å bremse issmeltingen på Grønland?  

- Det er bare én måte å bremse dette på, og det er å redusere utslipp av drivhusgasser, avslutter Dr. Kikki Helga Flesche Kleiven, direktør ved Bjerknessenteret.